Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2017-2018

Ngày viết:
Đánh giá post

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2017-2018

STT Họ Tên Khóa Quê quán Vai trò
1 Phạm Trung Kiên 69 Vinh Trưởng Ban Liên Lạc
2 Nguyễn Thị Minh Chi 70 Diễn Châu Trưởng Ban Truyền Thông
3 Hồ Thị Ngân 70 Quỳnh Lưu Trưởng Ban Hậu Cần
4 Đặng Quang Đô 68 Con Cuông
5 Nguyễn Hữu Lực 70 Vinh
6 Trần Trần Ý Nhi 70 Vinh
7 Dương Thị Thúy Quỳnh 70 Cửa Lò
8 Nguyễn Cao Quỳnh Anh 70 Thanh Chương
9 Nguyễn Đình Tạo 70 Hưng Nguyên
10 Nguyễn Thị Nguyên 70 Đô Lương
11 Trần Thị Dung 70 Thanh Chương
12 Lê Thị Linh 70 Thanh Chương
13 Bùi Đức Sơn 71 Anh Sơn
14 Lê Nguyễn Thùy Dương 71 Vinh
15 Trần Thị Thương 71 Thanh Chương
16 Trần Bảo Ly 71 Anh Sơn
17 Lê Thị Khánh Linh 71 Thái Hòa
18 Bùi Thị Thảo 71 Nam Đàn
19 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 71 Vinh
20 Lê Bích Ngọc 71 Thanh Chương
21 Trần Thị Nhàn 71 Thanh Chương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây