Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2019-2020

Ngày viết:
Đánh giá post

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2019-2020

STT Họ Tên Khóa Quê Quán Vai trò
1 Trần Thúy Ngân 72 Diễn Châu
Trưởng Ban Liên Lạc
2 Phan Thị Tú Anh 73 Hưng Nguyên Trưởng Ban Truyền Thông
3 Ông Thị An Trinh 73 Thái Hòa
Trưởng Ban Hậu Cần
4 Nguyễn Thị Thùy 72 Yên Thành
5 Nguyễn Phương Thảo 73 Anh Sơn
6 Hoàng Kiều Chinh 73 Thanh Chương
7 Lê Thị Vân 73 Quỳ Hợp
8 Phan Thị Kim Trâm 73 Hưng Nguyên
9 Cao Thị Hoài 73 Hưng Nguyên
10 Phạm Trung Thành 73 huyện Vinh
11 Lê Thị Huế 73 Quỳnh Lưu
12 Nguyễn Văn Khôi 73 Yên thành
13 Hoàng Anh Linh 73 Đô Lương
14 Nguyễn Yến Trang 73 Vinh
15 Đậu Thị Khánh Ly 74 Hưng Nguyên
16 Bùi Nhật Long 74 Thị xã Hoàng Mai
17 Nguyễn Thị Giang 74 Thanh Chương
19 Lê Thị Quỳnh 74 Nghi Lộc
20 Hồ Thị Hà Giang 74 Quỳnh Lưu
21 Trần Thị Hà Trang 74 Quỳ Hợp
22 Nguyễn Đức An 74 Vinh
23 Hồ Nguyên Khanh 74 Đô Lương
24 Hà Văn Tùng 74 TP Vinh
25 Nguyễn Mai Hương 74 Yên thành
26 Mạnh Thị Hà Thương 74 Anh Sơn
27 Mai Duy Lâm 74 Quỳ hợp

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây