Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2020-2021

Ngày viết:
Đánh giá post

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2020-2021

STT Họ Tên Khóa Quê Quán Vai trò
1 Ông Thị An Trinh 73 Thái Hòa
Trưởng Ban Liên Lạc
2 Phan Thị Tú Anh 73 Hưng Nguyên
Trưởng Ban Truyền Thông
3 Nguyễn Kim Lê Na 73 Đô Lương
Trường Ban Hậu Cần
4 Đậu Thị Khánh Ly 74 Hưng Nguyên
Phó Ban Tuyền Thông
5 Bùi Nhật Long 74 Thị xã Hoàng Mai
Phó Ban Hậu Cần
6 Đặng Thọ Anh Quân 73 Nghi Lộc
7 Bùi Thị Ngọc Hà 73 Thanh Chương
8 Lưu Đức Minh 73 Quỳ hợp
9 Phan Nhật Dương 73 Nghi Lộc
10 Hoàng Kiều Chinh 73 Thanh Chương
11 Lê Thị Vân 73 Quỳ Hợp
12 Phan Thị Kim Trâm 73 Hưng Nguyên
13 Cao Thị Hoài 73 Hưng Nguyên
14 Phạm Trung Thành 73 huyện Vinh
15 Lê Thị Huế 73 Quỳnh Lưu
16 Nguyễn Văn Khôi 73 Yên thành
17 Hoàng Anh Linh 73 Đô Lương
18 Nguyễn Yến Trang 73 Vinh
19 Nguyễn Thị Giang 74 Thanh Chương
20 Lê Thị Quỳnh 74 Nghi Lộc
21 Hồ Thị Hà Giang 74 Quỳnh Lưu
22 Trần Thị Hà Trang 74 Quỳ Hợp
23 Nguyễn Đức An 74 Vinh
24 Hồ Nguyên Khanh 74 Đô Lương
25 Hà Văn Tùng 74 TP Vinh
26 Nguyễn Mai Hương 74 Yên thành
27 Mạnh Thị Hà Thương 74 Anh Sơn
28 Mai Duy Lâm 74 Quỳ hợp
29 Nguyễn Thị Anh Thơ 75 Vinh
30 Hà Thị Ngọc Ánh H1K1 Nam Đàn
31 Nguyễn Thị Huyền Trang 75 Vinh
32 Nguyễn Xuân Việt 75 Hoàng Mai
33 Trần Thị Kim Cúc 75 Thanh Chương
34 Trần Thị Thùy Linh 75 Đô Lương
35 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 75 Thanh Chương
36 Nguyễn Ngọc Chi 75 Nam Đàn
37 Nguyễn Thị Ánh Diệp 75 Nam Đàn
38 Nguyễn Thị Hương Trà 75 Nam Đàn
39 Nguyễn Thị Phương Liên 75 Thanh Chương
40 Nguyễn Đức Tài 75 Cửa Lò
41 Ngô Đức Hiếu 75 Đô Lương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây