Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2021-2022

Ngày viết:
Đánh giá post

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2021-2022

STT Họ và tên Khóa Quê quán Vai trò Mã nhân sự
1 Đậu Thị Khánh Ly 74 Hưng Nguyên
Trưởng Ban Liên Lạc
18-GEN05
2 Nguyễn Thị Vân Anh 74 Thanh Chương
Trưởng Ban Truyền Thông
02-GEN05
3 Mạnh Thị Hà Thương 74 Anh Sơn
Trưởng Ban Hậu Cần
20-GEN05
4 Nguyễn Thị Ánh Diệp 75 Nam Đàn
Phó Ban Truyền Thông
25-GEN05
5 Nguyễn Thị Huyền Trang 75 Thành phố Vinh
Phó Ban Hậu Cần
05-GEN05
6 Bùi Nhật Long 74 Hoàng Mai
Phó Ban Hậu Cần
17-GEN05
7 Lê Thị Quỳnh 74 Nghi Lộc TV Ban Hậu Cần 08-GEN05
8 Nguyễn Xuân Hùng 74 Diễn Châu TV Ban Hậu Cần 11-GEN05
9 Nguyễn Thị Thảo Linh 74 Vinh TV Ban Hậu Cần 12-GEN05
10 Trần Thị Hà Trang 74 Quỳ Hợp TV Ban Hậu Cần 03-GEN05
11 Hồ Thị Hà Giang 74 Quỳnh Lưu TV Ban Hậu Cần 23-GEN05
12 Nguyễn Thị Hoài Thương 74 Anh sơn TV Ban Hậu Cần 24-GEN05
13 Hà Văn Tùng 74 TP Vinh TV Ban Hậu Cần 26-GEN05
14 Phạm Tuấn Hoàng 74 Thanh Chương TV Ban Hậu Cần 15-GEN05
15 Nguyễn Mai Hương 74 Yên Thành TV Ban Hậu Cần 28-GEN05
16 Hoàng Thị Quỳnh Trang 74 Đô Lương TV Ban Hậu Cần 32-GEN05
17 Nguyễn Đức An 74 TP Vinh TV Ban Truyền Thông 29-GEN05
18 Nguyễn Thu Giang 74 Đô Lương TV Ban Truyền Thông 30-GEN05
19 Hồ Nguyên Khanh 74 Đô Lương TV Ban Truyền Thông 10-GEN05
20 Nguyễn Thị Tuyết Mai 74 Thanh Chương TV Ban Truyền Thông 19-GEN05
21 Nguyễn Trần Đức Thắng 74 Anh Sơn TV Ban Truyền Thông 01-GEN05
22 Hà Thị Ngọc Ánh H1K1 Nam Đàn TV Ban Hậu Cần 07-GEN05
23 Nguyễn Thị Anh Thơ 75 Vinh TV Ban Hậu Cần 04-GEN05
24 Trần Thị Thuỳ Linh 75 Đô Lương TV Ban Hậu Cần 06-GEN05
25 Nguyễn Xuân Việt 75 Hoàng Mai TV Ban Hậu Cần 13-GEN05
26 Nguyễn Ngọc Chi 75 Nam Đàn TV Ban Hậu Cần 14-GEN05
27 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 75 Thanh Chương TV Ban Hậu Cần 16-GEN05
28 Trần Thị Kim Cúc 75 Thanh Chương TV Ban Hậu Cần 27-GEN05
29 Ngô Đức Hiếu 75 Đô Lương TV Ban Truyền Thông 09-GEN05
30 Nguyễn Thị Phương Liên 75 Thanh Chương TV Ban Truyền Thông 21-GEN05
31 Nguyễn Đức Tài 75 Cửa Lò TV Ban Truyền Thông 22-GEN05
32 Nguyễn Thị Hương Trà 75 Nam Đàn TV Ban Truyền Thông 31-GEN05
33 Cung Đình Trung 75 Yên Thành TV Ban Truyền Thông 53-GEN06
34 Cao Thị Thủy 75 Hoàng Mai TV Ban Truyền Thông 35-GEN06
35 Lê Thị Yến Linh 75 Con Cuông TV Ban Hậu Cần 56-GEN06
36 Trần Thị Thanh Nhàn 75 Vinh TV Ban Hậu Cần 42-GEN06
37 Trần Thị Hòa 75 Quỳnh Lưu TV Ban Hậu Cần 44-GEN 06
38 Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung H1K2 Hồng Lĩnh TV Ban Hậu Cần 38-GEN06
39 Thái Thị Linh 76 Thanh Chương TV Ban Hậu Cần 54-GEN06
40 Phạm thị Lan Na 76 tx Thái Hòa TV Ban Hậu Cần 36-GEN06
41 Nguyễn Thị Hà 76 yên thành TV Ban Hậu Cần 47-GEN06
42 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 76 Quỳ Hợp TV Ban Truyền Thông 36-GEN06
43 Tăng Thị Vân Anh 76 Diễn Châu TV Ban Truyền Thông 37-GEN06
44 Lê Thị Mai Chi 76 Thanh Chương TV Ban Truyền Thông 46-GEN06
45 Hồ Ngọc Hoa 76 Nghi Lộc TV Ban Hậu Cần 34-GEN06
46 Nguyễn Thu Trang 76 Quỳnh Lưu TV Ban Hậu Cần 40-GEN06
47 Phạm Thị Huệ 76 Diễn Châu TV Ban Truyền Thông 33-GEN06
48 Nguyễn Thị Hoa 76 Nam Đàn TV Ban Hậu Cần 39-GEN06
49 Hồ Thị Duyên 76 Diễn Châu TV Ban Truyền Thông 55-GEN06
50 Trần Lê Phương Thảo 76 Vinh TV Ban Truyền Thông 46-GEN06
51 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 76 Nghi Lộc TV Ban Hậu Cần 41-GEN06
52 Lê Trung Kiên 76 Vinh TV Ban Truyền Thông 50-GEN06
53 Lê Thị thuỳ 76 Thanh Chương TV Ban Truyền Thông 45-GEN06
54 Trần Xuân Đình 76 Quỳnh Lưu TV Ban Hậu Cần 52-GEN 06

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây