Danh sách Hội trưởng qua các thế hệ

Ngày viết:
Đánh giá post
STT Họ tên Khóa Nhiệm kỳ
1 Phan Quốc Phúc 58
2 Trần Văn Đức 59
3 Lê Văn Thành 62 2010-2011, 2011-2012
4 Nguyễn Văn Bằng 64 2012-2013, 2013-2014
5 Nguyễn Công Thắng 67 2014-2015, 2015-2016
6 Đặng Quang Đô 68 2016 – 2017
7 Phạm Trung Kiên 69 2017 – 2018
8 Nguyễn Thành Đạt 72 2018 – 2019
9 Trần Thúy Ngân 72 2019 – 2020
10 Ông Thị An Trinh 73 2020 – 2021
11 Đậu Thị Khánh Ly 74 2021 – 2022

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây