Danh sách thầy cô và cán bộ công nhân viên trong Hội đồng hương

Ngày viết:
Đánh giá post

Danh sách thầy cô và cán bộ công nhân viên trong Hội đồng hương 37HUP

STT Họ Và Tên Bộ môn giảng dạy Quê
1 Thầy Nguyễn Văn Đồng Nguyên giảng viên bộ môn Hóa Sinh Đô Lương
2 Thầy Bành Như Cương Nguyên giảng viên BM Hóa phân tích và Độc chất Nam Đàn
3 Thầy Nguyễn Viết Thân Nguyên giảng viên bộ môn Dược liệu Vinh
4 Thầy Trần Trịnh Công Giảng viên bộ môn Vi sinh – Kí sinh
5 Thầy Phạm Đình Thắng Giảng viên bộ môn Toán Tin Nghi Lộc
6 Thầy Hoàng Nguyên Phong Giảng viên bộ môn Toán Tin Vinh
7 Thầy Phạm Đình Triều Kĩ thuật viên bộ môn Hóa phân tích và Độc chất Nghi Lộc
8 Cô Trần Nguyên Hà Giảng viên bộ môn Hóa phân tích và Độc chất
9 Cô Nguyễn Thị Thùy Linh Giảng viên bộ môn Hóa phân tích và Độc chất Nghi Lộc
10 Thầy Đoàn Minh Sang Cán bộ phòng Quản lý sinh viên Yên Thành
11 Cô Nguyễn Thị Kim Chi Kĩ thuật viên bộ môn Công nghiệp dược Nghi Lộc
12 Thầy Nguyễn Công Trường Giảng viên bộ môn Hóa hữu cơ Nghi Lộc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây