Giới thiệu chung

  Hội đồng hương Nghệ An – Trường Đại học Dược Hà Nội (37HUP)

Mô tả

Hội đồng hương 37HUP là tập hợp tất cả các thầy cô, cán bộ công nhân viên, các cựu sinh viên, các bạn sinh viên được sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, hiện đã và đang học tập, làm việc dưới mái trường Đại học Dược Hà Nội.

Các thành viên của Hội được gọi tắt là HUPER37

Đậm đà Xứ Nghệ – Chương trình lớn nhất của 37HUP

Quá trình xây dựng và trưởng thành

Trong suốt thời gian dài từ khi thành lập, Hội đang từng bước khẳng định mình, phát triển, góp phần mở rộng phong trào Hội đồng hương ngày càng lớn mạnh cả trong và ngoài trường.

Bằng các hoạt động ý nghĩa, bao gồm 6 chương trình thường niên và hàng loạt các chương trình thường kỳ khác, Hội đã giới thiệu hình ảnh của con người miền Trung nói chung và con người Xứ Nghệ nói riêng tới các bạn học sinh, sinh viên đang học tập tại trong và ngoài trường; đã thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái và càng tự hào hơn những năm gần đây số lượng sinh viên người Nghệ An vào trường tăng lên đáng kể.

Ban Liên Lạc 37HUP

Để có thể thực hiện những mục đích cao cả của Hội, ngày 19/04/2017, Hội đã tập hợp một đội ngũ tinh nhuệ để tổ chức các hoạt động, các chương trình của mình với tên gọi Ban Liên Lạc Hội đồng hương Nghệ An – Trường Đại học Dược Hà Nội, gọi tắt là Ban Liên Lạc 37HUP.

Ban Liên Lạc hoạt động với kim chỉ nam là gắn kết tất cả các HUPER37 tại Đại học Dược Hà Nội ; tạo ra môi trường để mọi người gặp gỡ, trao đổi thông tin trong học tập và công việc; lấy sự thành công của thành viên làm giá trị cốt lỗi và tự chủ về tài chính trong quá trình hoạt động.

Sổ tay 37HUP

Ngày 10/9/2021, Ban Liên Lạc 37HUP đã soạn thảo và ban hành Sổ tay 37HUP, đây là tài liệu nội bộ của Hội, là tinh hoa đọng lại qua nhiều thế hệ. Các thế hệ tiếp theo có trách nhiệm đọc hiểu, xem đây là tài liệu gối đầu giường trong quá trình hoạt động Hội, cố gắng tích lũy và nâng cấp Sổ tay 37HUP lên các tầng cao mới.

Các ấn phẩm truyền thông

Nhằm góp phần giới thiệu hình ảnh con người Xứ Nghệ tại Đại học Dược Hà Nội tới các bạn bè khắp cả nước, Ban Liên Lạc tập trung xây dựng các nội dung truyền thông như: Áo Hội đồng hương, Fanpage facebook.com/37HUP, Website huper37.com. Đặc biệt, Áo Hội là áo thun màu vàng, có logo của Hội và chữ Huper 37 có ý nghĩa làm tăng sự nhận diện hình ảnh của Hội, thể hiện sự tự hào, gần gũi, bình đẳng, chuyên nghiệp, tăng tính đoàn kết, nhắc nhở mọi người rằng chúng ta là một tập thể, phải luôn hỗ trợ, gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau.

Áo Hội đồng hương

Định hướng phát triển

Hiện nay, khi xã hội không ngừng thay đổi thì nhu cầu phát triển Hội cũng sẽ thay đổi theo, các thành viên của Ban Liên Lạc tự tin sẽ vận hành Hội theo các cơ chế mới để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, góp phần xây dựng mô hình Hội đồng hương tích cực với những hoạt động sôi nổi, sẽ phần nào giúp các bạn sinh viên Nghệ An vơi bớt nỗi nhớ nhà và vững chân trên bước đường đi đến giảng đường!