Sơ đồ tổ chức

Hội đồng hương Nghệ An – Trường Đại học Dược Hà Nội được thành lập và sắp xếp như sau:

– Hội đồng hương Nghệ An – Trường Đại học Dược Hà Nội là tập hợp tất cả các thầy cô, cán bộ công nhân viên, các cựu sinh viên, các bạn sinh viên được sinh ra và lớn lên ở Nghệ An, hiện đã và đang học tập, làm việc dưới mái trường Đại học Dược Hà Nội

– Ban Liên Lạc Hội đồng hương Nghệ An – Trường Đại học dược Hà Nội, gọi tắt là Ban Liên Lạc 37HUP là đội ngũ tinh nhuệ của Hội trong công tác hoạt động, tổ chức các chương trình của Hội. Ngày thành lập Ban Liên Lạc 37HUP là ngày 19/04/2017

– Địa chỉ của Hội: 13 – 15 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

– Fanpage: Hội đồng hương Nghệ An – Trường Đại học Dược Hà Nội

– Email: [email protected]

Chức năng nhiệm vụ của các ban trong Ban Liên Lạc 37HUP

Ban Điều Hành:

 • Tập hợp tất cả các Trưởng ban, Phó ban để đưa ra kế hoạch tổng thể và chiến lược hoạt động của Hội và Ban Liên Lạc.
 • Quản lý và điều phối công việc để hoàn thành tốt mục tiêu và kế hoạch đề ra.
 • Tham gia + các hoạt động đối nội, đối ngoại, thúc đẩy sự phát triển của Hội và Ban Liên Lạc.

Ban Truyền Thông:

 • Xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu của Hội tới mọi người.
 • Tổ chức, triển khai các hoạt động truyền thông cho các chương trình của Hội.
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm về phần nội dung cho tin bài, hình ảnh, clip. Xây dựng chiến lược, lên ý tưởng và thông điệp rõ ràng bắt kịp xu thế.

Ban Hậu Cần:

 • Quản lý tài chính và thu chi của Hội.
 • Chuẩn bị các công tác hậu cần trước, trong và sau mỗi sự kiện, chương trình.
 • Tổ chức các hoạt động sinh hoạt nội bộ để gắn kết các thành viên trong Ban Liên Lạc.

Kiện toàn Ban Liên Lạc

 • Ban Liên Lạc được kiện toàn lại hàng năm 01 lần vào khoảng tháng 5 đến tháng 8.
 • Ban Liên Lạc chủ động bầu ra Trưởng Ban Liên Lạc đồng thời là Hội Trưởng, Trưởng Ban
 • Truyền Thông đồng thời là Hội Phó, Trưởng Ban Hậu Cần đồng thời là Hội Phó.
 • Mọi chức vụ trong Hội được Ban Liên Lạc hoàn toàn quyết định.