Danh sách thành viên khóa 70 đến 79

Ngày viết:
Đánh giá post
KHÓA 70
STT Họ Tên Lớp Huyện
1 Trần Thị Dung A1K70 Thanh Chương
2 Lê Thị Linh A1K70 Thanh Chương
3 Nguyễn Thị Duyên A1K70 Hưng Nguyên
4 Lê Thị Hồng A1K70 Quỳnh Lưu
5 Phạm Thị Khánh Ly A1K70 Anh Sơn
6 Phan Bá Phúc A1K70 Thanh Chương
7 Lê Ngọc Xuân Quỳnh A1K70 Thanh Chương
8 Nguyễn Xuân Phú A1K70 Thanh Chương
9 Nguyễn Hoàng Ngọc Ánh A1K70 Vinh
10 Nguyễn Hà Linh A1K70 Vinh
11 Hoàng Thị Khánh Linh A1K70 Vinh
12 Bùi Tiến Sơn A1K70 Vinh
13 Lê Thị Thảo A1K70 Cửa Lò
14 Nguyễn Chí Chương A2K70 Thanh Chương
15 Lê Thị Linh A2K70 Diễn châu
16 Nguyễn Thị Hải Yến A2K70 Vinh
17 Nguyễn Thị Tâm A2K70 Đô Lương
18 Nguyễn Thị Hải Vân A2K70 Thanh Chương
19 Nguyễn Thị Như Quỳnh A2K70 Anh Sơn
20 Hoàng Thế Quyết A3K70 Nam Đàn
21 Hoàng Lê Thảo Nguyên A3K70 Vinh
22 Phan Thị Như A3K70 Hưng Nguyên
23 Nguyễn Thị Hằng A3K70 Yên Thành
24 Hoàng Thị Oanh A3K70 Anh Sơn
25 Trần Văn Trường A3K70 Yên Thành
26 Nguyễn Đình Tạo A3K70 Hưng Nguyên
27 Dương Thị Thúy Quỳnh A3K70 Cửa Lò
28 Võ Thị Chinh A3K70 Thanh Chương
29 Hồ Thị ngân a4k70 Quynh lưu
30 Trần Danh Đạt a4k70 yên thành
31 Trần Mạnh Ý a4k70 cửa lò
32 Nguyễn Thị Minh chi a4k70 diễn châu
33 Nguyễn thị An quỳnh a4k70 quỳnh lưu
34 nguyễn thị linh a4k70 nam đàn
35 nguyễn thị lan anh a4k70 nam đàn
36 Nguyễn tú anh a4k70 vinh
37 Nguyễn Hữu Lực a7k70 vinh
38 trần hoàng phương khanh a7k70 quỳnh lưu
39 nguyễn thị phương thảo a7k70 vinh
40 trần thu thủy a7k70 vinh
41 trần hạnh dung a7k70 vinh
42 Nguyễn Cao Quỳnh Anh A6K70
43 Hồ Thị Huyền A6K70
44 Nguyễn Bảo Ngọc A6K70
45 Nguyễn Thiên Thảo A6K70
46 Nguyễn Quỳnh Mai A6K70 vinh
47 Ngô Kim Hiền A6K70
48 dương tiến đạt a7k70
49 nguyễn ngọc hài a7k70 yên thành
50 Trần Trần Ý Nhi A5K70 Vinh
51 Phạm Thị Sơn A5K70 Đô Lương
52 Nguyễn Phùng Quang A5K70 Đô Lương
53 Nguyễn Thị Khánh Linh A5K70 Vinh
54 Nguyễn Hoàng Thảo Hiền A5K70 Quỳnh Lưu
55 Lê Trần Phương Uyên A5K70 Vinh
56 Nguyễn Thị Nguyên A5K70 Đô Lương

 

KHÓA 71
STT Họ Tên Lớp QUÊ
1 Trần Quốc Hạnh A3k71 Thanh Chương
2 Lê Nguyễn Thùy Dương A3k71 Vinh
3 Lê Thị Khánh Linh A3k71 Thái Hòa
4 Trần Bảo Ly A3k71 Anh Sơn
5 Nguyễn Thị Nhàn A3k71
6 BÙI THỊ THẢO A3k71 Nam Đàn
7 Trần Thị Hoàn A3k71 Thanh Chương
8 Trần Quốc Đạt A3k71
9 Hoa Hồng Ngọc A3k71
10 Nguyễn Hữu Đăng Khoa A3k71 Vinh
11 Trần Quỳnh Trang A3k71 Vinh
12 Phan Thị Phương Linh A3k71
13 Trần Thị Phong A3k71
14 Bùi Đức Sơn A6K71
15 Trương Thành Lộc A6K71
16 Nguyễn Thị Ngọc A6K71
17 Cao Thị Thùy Linh A4K71 Vinh
18 Phạm Thị Thanh Tâm A4K71 Hưng Nguyên
19 Lê Bích Ngọc A4K71 Thanh Chương
20 Nguyễn Thị Khánh Linh A4K71 Vinh
21 Trần Thu Trang A4K71 Vinh
22 Nguyễn Thu Uyên A4K71 Thanh Chương
23 Trần Văn Nghi A4K71 Yên Thành
24 Hoàng Trung Anh A4K71 Vinh
25 Đinh Thị Nhung A4K71 Tân Kì
26 Lê Thị Mai Sương A4K71 Nghi Lộc
27 Trần Thị̣ Nhàn A2K71 Thanh Chương
28 Nguyễn Thị Sen A2K71 Thanh Chương
29 Bùi Thị Thơm A2K71 Thanh Chương
30 Trần Thị Thương A2K71 Thanh Chương
31 Nguyễn Lam Thủy A1K71 Yên Thành
32 Hồ Xuân Hùng A1K71 Quỳnh Lưu
33 Trần Thị Hồng A1K71 Yên Thành
34 Nguyễn Thị Mai Anh A1K71 Cửa Lò
35 Nguyễn Thị Thanh Hằng A1K71 Vinh
36 Đậu Thị Quỳnh Hương A1K71
37 Bùi Ngọc Thái A5K71
38 Võ Thị Thùy A5K71
39 Võ Thị Liên A5K71
40 Nguyễn Thị Hoàn A5K71
41 Lê Thị Thanh Huyền A5K71
42 Nguyễn Thị Ngọc A5K71
43 Nguyễn Thị Quỳnh Như A5K71
44 Trần Thùy Chi A5K71
45 Nguyễn Phan Anh A5K71

 

KHÓA 72
STT Họ tên Khóa Quê quán
1 Trần Thị Thúy Ngân A2K72 Diễn Châu
2 Nguyễn Thị Hoài Thanh A2K72 Nam Đàn
3 Hà Thị Hoài Trang A1K72 Thanh Chương
4 Nguyễn Thị Hoài Thương A6K72 Thanh Chương
5 Trần Văn Huy A6K72 Yên Thành
6 Nguyễn Thành Đạt A3K72 Vinh
7 Nguyễn Thị Thúy Ngà A2K72 Đô Lương
8 Trần Thị Minh Thu A6K72 Tân Kỳ
9 Nguyễn Thị Thùy A3K72 Yên Thành
10 Nguyễn Thị Diệu 72
11 Lưu Thành Công 72
12 Trịnh Thị Minh Ngọc 72
13 Hồ Viết Nam 72
14 Phan Quốc Hùng 72
15 Nguyễn Lâm Hoài Linh 72
16 Đậu Thị Thanh Mai 72
17 Nguyễn Thị Mai Liên 72
18 Hoàng Thị Yến 72
19 Hoàng Thị yến 72
20 Nguyễn Thị Ánh 72
21 Bùi Thị Thư 72
22 Nguyễn Thị Thùy Dung 72
23 Phan Thị Phương 72
24 Lê Thị Cẩm Anh 72
25 Lê Thị Hải Lý 72
26 Trần Thị Hà 72
27 Nguyễn Thị Cẩm Tú 72
28 Nguyễn Trọng Thục Quyên 72
29 Nguyễn Thị Anh Quỳnh 72
30 Trần Thị Huệ 72
31 Trần Minh Cường 72
32 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 72
33 Lê Thị Tú Uyên 72 Đô Lương
34 Nguyễn Trọng Hào 72
35 Hồ Thị Thủy 72
36 Nguyễn Thị Linh 72
37 Đặng Quỳnh Thư 72
38 Trần Thị Thanh Vân 72
39 Nguyễn Thị Hương 72

 

KHÓA 73
STT Họ tên Khóa Quê quán
1 Phan Thị Kim Trâm A9K73 Hưng Nguyên
2 Phan Thị Tú Anh A8K73 Hưng Nguyên
3 Nguyễn Phương Thảo A8K73 Anh Sơn
4 Phạm Trung Thành A3K73 Vinh
5 Cao Thị Hoài A3K73 Hưng Nguyên
6 Nguyễn Yến Trang A8K73 Vinh
7 Lê Thị Vân A6K73 Quỳ Hợp
8 Hoàng Anh Linh A5K73 Đô Lương
9 Hoàng Kiều Chinh A6K73 Thanh Chương
10 Trần Đình Quang A4K73 Vinh
11 Lê Thị Huế A9k73 Quỳnh Lưu
12 Ông Thị An Trinh A4K73 Thái Hòa
13 Nguyễn Văn Khôi A4K73 Yên Thành
14 Nguyễn Kim Lê Na Đô Lương
15 Đặng Thọ Anh Quân Nghi Lộc
16 Bùi Ngọc Hà Thanh Chương
17 Lưu Đức Minh A4K73 Quỳ Hợp

 

KHÓA 74
STT HỌ VÀ TÊN LỚP QUÊ QUÁN
1 Đậu Thị Khánh Ly A2K74 Hưng Nguyên
2 Trần Thị Hà Trang A4K74 Quỳ Hợp
3 Hà Văn Tùng A2K74 Vinh
4 Hoàng Thị Quỳnh Trang A1K74 Đô Lương
5 Hồ Nguyên Khanh A2K74 Đô Lương
6 Hồ Thị Hà Giang A4K74 Quỳnh Lưu
7 Lê Thị Quỳnh A4K74 Nghi Lộc
8 Bùi Nhật Long A3k74 Thị xã Hoàng Mai
9 Mai Duy Lâm A4K74 Quỳ Hợp
10 Mạnh Thị Hà Thương A4K74 Anh Sơn
11 Nguyễn Đức An A4K74 Vinh
12 Nguyễn Mai Hương A4K74 Yên Thành
13 Nguyễn Thị Giang A4K74 Thanh Chương
14 Nguyễn Thị Hoài Thương A4K74 Anh Sơn
15 Nguyễn Thị Thảo Linh A2K74 Vinh
16 Nguyễn Thị Tuyết Mai A1K74 Thanh Chương
17 Nguyễn Thu Giang A3K74 Đô Lương
18 Nguyễn Trần Đức Thắng A2K74 Anh Sơn
19 Nguyễn Thị Vân Anh A1K74 Thanh Chương
20 Nguyễn Xuân Hùng A1K74 Diễn Châu
21 Phạm Tuấn Hoàng A2K74 Thanh Chương

 

KHÓA 75 & H1K1
STT HỌ VÀ TÊN LỚP QUÊ QUÁN
1 Nguyễn Thị Anh Thơ A4K75 Vinh
2 Hà Thị Ngọc Ánh H1K1 Nam Đàn
3 Nguyễn Thị Huyền Trang A1K75 Vinh
4 Nguyễn Xuân Việt A2K75 Hoàng Mai
5 Trần Thị Kim Cúc A3K75 Thanh Chương
6 Trần Thị Thùy Linh A2K75 Đô Lương
7 Nguyễn Thị Thanh Nhàn A2K75 Thanh Chương
8 Nguyễn Ngọc Chi A2K75 Nam Đàn
9 Nguyễn Thị Ánh Diệp A2K75 Nam Đàn
10 Nguyễn Thị Hương Trà A3K75 Nam Đàn
11 Nguyễn Thị Phương Liên A3K75 Thanh Chương
12 Nguyễn Đức Tài A4K75 Cửa Lò
13 Ngô Đức Hiếu A4K75 Đô Lương
14 Cung Đình Trung A3K75 Yên Thành
15 Trần Thị Hòa A3K75 Quỳnh Lưu
16 Trần Thị Thanh Nhàn A3K75 Vinh
17 Cao Thị Thủy A4K75 Hoàng Mai

 

KHÓA 76 & H1K2
STT Họ Và Tên Lớp Quê quán( huyện)
1 Thái Thị Linh A1K76 Thanh Chương
2 Phạm thị Lan Na A4K76 tx Thái Hòa
3 Nguyễn Thị Hà A4K76 yên thành
4 Nguyễn Thị Hồng Ngọc A3K76 Quỳ Hợp
5 Tăng Thị Vân Anh A1K76 Diễn Châu
6 Lê Thị Mai Chi A4K76 Thanh Chương
7 Hồ Ngọc Hoa A3K76 Nghi Lộc
8 Ngô Thị Thảo Nhi A1K76 nam đàn
9 Nguyễn Thu Trang A3K76 Quỳnh Lưu
10 Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung H1K2 Hồng Lĩnh
11 Phạm Thị Huệ A1K76 Diễn Châu
12 Nguyễn Thị Hoa A1K76 Nam Đàn
13 Hồ Thị Duyên A1K76 Diễn Châu
14 Trần Lê Phương Thảo A2K76 Vinh
15 Nguyễn Thị Quỳnh Anh A4K76 Nghi Lộc
16 Đặng Phương Mai A2K76 Vinh
17 Lê Trung Kiên A3K76 Vinh
18 Lê Thị thuỳ H1K2 thanh chương
19 Trần Xuân Đình A1K76 Quỳnh Lưu

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây