Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2018-2019

Ngày viết:
Đánh giá post

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2018-2019

STT Họ tên Khóa Quê quán Vai trò
1 Nguyễn Thành Đạt 72 Vinh Trưởng Ban Liên Lạc
2 Nguyễn Thị Hoài Thương 72 Thanh Chương
Trưởng Ban Truyền Thông
3 Trần Thị Thương 71 Thanh Chương Trưởng Ban Hậu Cần
4 Hoa Hồng Ngọc 71 Vinh
5 Nguyễn Thị Hoài Thanh 72 Nam Đàn
6 Hà Thị Hoài Trang 72
Thanh Chương
7 Nguyễn Thị Thúy Ngà 72
Đô Lương
8 Trần Văn Huy 72
Yên Thành
9 Trần Thị Minh Thu 72 Tân Kỳ
10 Quỳnh Nguyễn 72 Nam Đàn
11 Uyên Minji 72 Đô Lương
12 Trần Thúy Ngân 72 Diễn Châu
13 Phan Thị Tú Anh 73 Hưng Nguyên
14 Ông Thị An Trinh 73 Thái Hòa
15 Trần Đình Quang 73 Vinh
16 Nguyễn Phương Thảo 73 Anh Sơn
17 Hoàng Kiều Chinh 73 Thanh Chương
18 Lê Thị Vân 73 Quỳ Hợp
19 Phan Thị Kim Trâm 73 Hưng Nguyên
20 Cao Thị Hoài 73 Hưng Nguyên
21 Phạm Trung Thành 73 huyện Vinh
22 Lê Thị Huế 73 Quỳnh Lưu
23 Nguyễn Văn Khôi 73 Yên thành
24 Hoàng Anh Linh 73 Đô Lương
25 Nguyễn Yến Trang 73 Vinh

 

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây