THEO DÕI CHÚNG TÔI
HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ AN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2020-2021

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2020-2021 STT Họ Tên Khóa Quê Quán Vai trò 1 Ông Thị An Trinh 73 Thái Hòa Trưởng Ban Liên Lạc 2 Phan Thị...

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2019-2020

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2019-2020 STT Họ Tên Khóa Quê Quán Vai trò 1 Trần Thúy Ngân 72 Diễn Châu Trưởng Ban Liên Lạc 2 Phan Thị Tú...

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2018-2019

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2018-2019 STT Họ tên Khóa Quê quán Vai trò 1 Nguyễn Thành Đạt 72 Vinh Trưởng Ban Liên Lạc 2 Nguyễn Thị Hoài Thương 72 Thanh...

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2017-2018

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2017-2018 STT Họ Tên Khóa Quê quán Vai trò 1 Phạm Trung Kiên 69 Vinh Trưởng Ban Liên Lạc 2 Nguyễn Thị Minh Chi 70 Diễn...

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2021-2022

Danh sách Ban Liên Lạc nhiệm kỳ 2021-2022 STT Họ và tên Khóa Quê quán Vai trò Mã nhân sự 1 Đậu Thị Khánh Ly 74 Hưng Nguyên Trưởng Ban...